header_stijlplan8.jpg

Dronefotografie

Geweldige mogelijkheden voor het maken van luchtopnames

Een drone is een onbemand vliegtuigje, welke radiografisch bestuurd wordt. Uiteraard hebben de drones welke ingezet worden voor het maken van luchtfoto’s een camera welke bediend wordt vanaf de grond. Deze manier van fotograferen biedt geweldige mogelijkheden om vanuit vogelperspectief opnames te maken van een woning. Vooral voor woningen waarbij er sprake is van een bijzondere tuin, een groot perceel of een unieke situering leent een drone foto zich uitstekend. Met luchtfoto’s is dit immers heel goed inzichtelijk te maken. Daarnaast laat deze manier van fotograferen de aanzichten van de woning veel beter tot zijn recht komen.

Drone foto

Via een tablet ziet de drone piloot het beeld vanuit de lucht

Wet- en regelgeving drone foto

Om een drone foto te mogen maken zijn er wel een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Zoals de wettelijke regels voor het vliegen met een drone. Zo bestaan er zogenaamde ‘Drone no-fly zones, vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van een (militair) vliegveld. Geldt er een beperking van de maximale vlieghoogte. En wordt een drone voor professionele doeleinden, dus niet hobby matig, ingezet dan dient de drone piloot tevens te beschikken over een vliegbrevet én een vergunning. Alleen een piloot met een vliegbrevet/vergunning mag foto’s maken welke gepubliceerd mogen worden. Waaronder ook een drone foto valt welke op Funda geplaatst wordt.
Drone foto

De drone foto brengt op een krachtige manier de tuin én omgeving in beeld

Drone foto bij Stijlplan

Dronefotografie geeft op zo’n unieke manier een woning/locatie in beeld dat het een absolute toegevoegde waarde is als aanvulling op de woningpresentatie. Stijlplan heeft dan ook dronefotografie opgenomen in haar woningmarketing aanbod. Hiervoor  is een samenwerking aangegaan met een partij die niet alleen sublieme drone foto’s maakt. Maar uiteraard ook in het bezit is van de nodige papieren waardoor de drone foto ook officieel gepubliceerd mag worden op Funda.